بایگانی‌ بخور، عبادت کن، عشق بورز
بخور، عبادت کن، عشق بورز / سفر برای کشف خود و صلح با خویش ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
یادداشت چمدانی 28/

بخور، عبادت کن، عشق بورز / سفر برای کشف خود و صلح با خویش

الیزابت گیلبرت، نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی تجربه زیسته خود را در قالب خاطرات سفر به نام «بخور، عبادت کن، عشق بورز» در آورده است. او زن میانسالِ موفقی در عرصه تجارت است که به یکباره با یک پرسش مهم در زندگی خود رو به رو می‌شود:« ارزش زندگی من در چیست؟». این پرسش چنان در وجودِ او جان می‌گیرد که او را وادار به ایجادِ تغییرى بنیادین در زندگی –هم زیست شخصی و هم حرفه‌ای-می‌کند.