بایگانی‌ بررسی فقهی
قاضی‌زاده: مصداق محاربه و افساد فی الارض غیر از مبارزه با دولت است ۲۵ آذر ۱۳۹۸
ورود غیر کارشناسانه به مسئله مجازات‌ها/

قاضی‌زاده: مصداق محاربه و افساد فی الارض غیر از مبارزه با دولت است

به لحاظ موضوعی همان که فقهای بزرگ ما استفاده کردند موضوع مجموع محاربه و افساد است و روایات زیادی داریم که این را تائید می کند که مصداق محاربه و افساد این است که سلب امنیت عمومی می کنند و این غیر از مبارزه با دولت است. و بیش از این را نمی توان از آیه شریفه برداشت کرد.

اعتراض و حتی نافرمانی مدنی، حقی دینی برای مردم در برابر حکومت ۲۹ آبان ۱۳۹۸

اعتراض و حتی نافرمانی مدنی، حقی دینی برای مردم در برابر حکومت

این مدرس حوزه و دانشگاه و پژوهشگر در حوزه فقه سیاسی در کتاب «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی»، به حق دینی اعتراض شهروندان نسبت به حکومت، پرداخته است.