بایگانی‌ بزرگترین نشست جهانی
آلمان میزبان بزرگترین نشست جهانی «گفتگوی ادیان» ۰۶ مرداد ۱۳۹۸

آلمان میزبان بزرگترین نشست جهانی «گفتگوی ادیان»

شهر لینداو آلمان با حضور بیش از ۹۰۰ شخصیت و نماینده از ادیان و مذاهب مختلف جهان میزبان بزرگترین نشست جهانی «گفتگوی ادیان» خواهد بود.