مرور برچسب

بهائي

بازی‌های بهائیت به نام حقوق‌بشر

به گزارش ادیان نیوز، «حقوق‌بشر» ـ این مفهوم برآمده از غرب امروز بیش از آنکه جنبه آرمانی داشته باشد، به «ابزاری» برای پیشبرد منویات گروه‌های معاند،‌ به‌ویژه جریان‌های فرقه‌ای مبدل شده است. نمود بارز…