مرور برچسب

بیماری روانی

آیا هوش معنوی، بُعد جدیدی از هوش انسانی است؟

کتاب «هوش معنوی»، رابطه بین معنویت و هوش، دو مفهوم یاری‌رسان در شرایط بغرنج زندگی انسان را بررسی و اشاره می‌کند که این دو تا چه حد می‌توانند زندگی را هموار و از بروز بیماری‌ها و اختلالات روانی جلوگیری…

آیا هوش معنوی، بُعد جدیدی از هوش انسانی است؟

به گزارش ردنا (ادیان‌نیوز)، هوش معنوی (SQ)، جنبه‌های مختلفی از آگاهی و زندگی ذهنی و روحیِ درونیِ فرد را با زندگی و کار بیرونی متصل و یکپارچه می‌کند و نوعی آگاهی درباره تمامیت جهان به شکلی کلی به فرد…