مرور برچسب

تئودیسه در مسیحیت

تئودیسه در مسیحیت

خداوند و مسئله تئودیسه اگر خدا دلیل قوی برای تجویز شر داشته باشد، واقعیت شر برخلاف وجود وی محسوب نخواهد شد. تنها چیزی که انسان می­تواند برای اقامه‌ی نظریه عدل الاهی انجام دهد، دریافتن انگیزه­…