مرور برچسب

تبرک معاویه

استاد سید جعفر مرتضی به مثابه یک مورخ – متکلّم

ردنا (ادیان‌نیوز)/ معمولاً استاد سیدجعفر مرتضی با دانش سیره نبوی و امامان شناخته می‌شود و البته حق هم همین است؛ زیرا در این زمینه فعالیت علمی برجسته و تأثیرگذاری روشنی در دوایر علمی این حوزه داشته…