مرور برچسب

تجهیزات ایمنی

همه چیز در رابطه با کلاه ایمنی

کلاه ایمنی: افرادی که در کارگاه ها و محیط های پر خطر دیگر کار می‌کنند همواره در معرض انواع آسیب ها و بخصوص خطر از ناحیه‌ی حساس سر قرار دارند  خطراتی که می‌تواند حتی منجر به مرگ فرد نیز شود.…