مرور برچسب

تروریسم بین الملل

وقتی بریتانیا راوی باشد، طالبان نماد اسلام است!

ادیان نیوز- ردنا: «رابطه افغانستان با تروریسم بین‌المللی و شرکت آن کشور در تولید و قاچاق مواد مخدر و نیز نقض حقوق بشر باعث نگرانی بین‌المللی است.» این جمله در صفحات ابتدایی و در بخش پیشگفتار کتاب…