تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

تشیع در چین

استاد مطالعات چین:

جایگاه حضرت علی (ع) نزد مسلمانان چین

استاد مطالعات چین در دانشگاه تهران گفت: حضرت علی (ع) در میان همه مردم مسلمان چین جایگاه بسیار بی بدیلی دارد. مثلا ذوالفقار علی (ع)، در آثارهنری مسلمانان چین، جایگاه والایی دارد به طوریکه در خوشنویسی…