مرور برچسب

جنگجویان خارجی داعش

بازیِ ترکیه با کارت داعش

به گزارش ادیان‌نیوز (ردنا)؛ آنکارا در گام اول، شماری از مبارزان آمریکایی و آلمانی عضو داعش را به کشورهایشان بازگرداند و این فرآیند، همچنان ادامه دارد. با توجه به اینکه دولت ترکیه از زمان اوج گیری…