مرور برچسب

جهانی متعارض

تربیت اخلاقی در جهانی متعارض

به گزارش ادیان نیوز، همه می‌خواهیم جامعه ما اخلاقی باشد، فرزندان‌مان اخلاقی باشند. خودمان مهم نیست، اما حتما اطرافیان‌مان اخلاقی باشند. چون به هر صورت اخلاقی بودن جامعه به سود ما است (در این باره نگاه…