مرور برچسب

جیمز کلارک

مسئله شر و تحلیل جیمز کلارک

هنگامی که ایران عزیزمان در غم از دست دادن هموطنان زلزله‌زده به سوگ نشست و رنج ناشی از مواجهه با شرور، بر جان و وجودمان مستولی گردید،سوالی که اذهان بسیاری را درگیر می‌کند؛ چرایی وقوع این قبیل حوادث…