مرور برچسب

حسین علی بهاء

ایام الهاء یا روزهای طلایی در دیانت بهائی

به گزارش ادیان‌نیوز، اساس تقویم بهائی، سال شمسی است گرچه از آن تعبیر به سال بدیع می‌شود. در دیانت بهائی، سال بدیع ۳۶۵ روز و ۵ ساعت و تقریباً ۵۰ دقیقه است. تقویم بدیع شامل 19 ماه 19روزه است که جمعاً…