تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

حقوق بشر غربی

به بهانه 5 اوت، روز حقوق بشر اسلامی

حقوق بشر اسلامی؛ راهکاری برای حمایت از انسان

حقوق بشر اسلامی با توجه به شریعت اسلام و البته کرامت و ارزش ذاتی انسان تنظیم شده است. همچنین در آن به شدت بر تقویت همکاری و هماهنگی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تأکید می‌شود.