مرور برچسب

حیات پیامبر

موحدان جهان متحد شوید

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، سید‌امیرحسین اصغری، پژوهشگر مطالعات اسلامی در حوزه علوم عقلی و عرفانی در ارتباط با فهم دینی از دانشگاه ایندیانای آمریکا و از مترجمان توانمند ایرانی است. پژوهش‌های وی بر…