مرور برچسب

خدا و علم

اگر زبان و علم شکل‌های دیگر خدا باشند چه‌طور؟

لیدیا میلت معتقد است: بسیاری گمان می‌کنند که مذهب و علم در تقابل‌اند. پس طرف‌داران این دو گروه هم با هم مخالفت می‌کنند. این پدیده از نظر سیاسی مشکل‌ساز است و سد راه مبارزه با گرمایش زمین و انقراض‌های…