بایگانی‌ دائودجینگ
ارتباط انسان و طبیعت در اسلام و آیین دائو (۲) ۲۳ دی ۱۳۹۸

ارتباط انسان و طبیعت در اسلام و آیین دائو (۲)

از نظر دائودجینگ انسان مختار است و مى تواند طریقى برخلاف قانون ازلى دائو (به معناى دوم) در پیش بگیرد، ولى حاصل این عمل درد و رنج است.

ارتباط انسان و طبیعت در اسلام و آیین دائو (۱) ۱۵ دی ۱۳۹۸

ارتباط انسان و طبیعت در اسلام و آیین دائو (۱)

در ميان ارتباطات چهارگانه انسان (با خود و خدا و انسانهاى ديگر و طبيعت) ارتباط انسان با طبيعت شگفت انگيز و در عين حال پر ابهام است.