مرور برچسب

– داد و ستدهای اجتماعی و فرهنگی

ریشه خشونت‌های دهلی کجاست؟

به گزارش ردنا (ادیان‌نیوز) به نقل از رسانه های هند، آمار نشان می دهد که نزدیک به ۸۰ نفر نیز به دلیل جراحت گلوله در بیمارستان ها بستری هستند. پلیس توانسته است بیش از ۵۰۰ پوکه گلوله را از مناطق خشونت…