تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور برچسب

درگیری مذهبی

سپاه صحابه و لشکر جهنگوی

سپاه صحابه و لشکر جهنگوی از گروه‌های تکفیری پاکستان هستند که رویکرد خصمانه‌ای به مخالفان خود دارند و در دو سه دهه فعالیت آنان، شاهد جرم و جنایت زیادی از آنان در پاکستان هستیم. این گروه‌ها با حمایت…