بایگانی‌ دکتر حسن انصاری
هر گونه اصلاح فهم دینی در اسلام، باید از فقه آغاز شود ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
نقد روشنفکری دینی در گفت‌وگو با دکتر حسن انصاری/ بخش پایانی

هر گونه اصلاح فهم دینی در اسلام، باید از فقه آغاز شود

حسن انصاری معتقد است تشیع حتی قرن‌ها قبل از دوره صفوی، یکی از مؤلفه‌های حفظ هویت ایرانی بوده است.