پروندۀ کرونایی علم و دین

دین و کرونا

یادداشت| کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ

ابوالفضل طریقه‌دار ویراستار و مولف، با توجه به ابتلای جهانی به ویروس کرونا و قرار گرفتن در ماه شعبان در یادداشتی به این سوال پاسخ داد که آیا ظهور نزدیک است یا خیر؟