مرور برچسب

رابطه علم و دین

ایمان در تقابل با دین و علم؛ چرایی تقابل مناسک‌گزاران با توصیه‌های بهداشتی

به گزارش ردنا (ادیان‌نیوز)، در روزهای اخیر گسترش ویروس کرونا جامعه را به التهاب انداخته است اما در حاشیه این التهابات برخی حقایق که سال‌ها در پستوی جامعه دینی نهفته بود، عیان شده است. پس از سوزاندن یک…