تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

رهبران سیاه پوست

مارتین لوترکینگ:

رؤیای من آن روزی است که همه فرزندان خدا سرود آزادی را با مفهومی نو بخوانند

من رؤیایی دارم .. رؤیای آن روز که جلال خداوند آشکار شود و همه‌ی ابناء بشر با هم به تماشای آن بنشینند. با این باور خواهیم توانست با هم کار کنیم، با هم دعا کنیم، با هم مبارزه کنیم، با هم به زندان رویم،…