تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور برچسب

روز زرتشت

اشوزرتشت پیامبر ایرانی؛ گات‌ها کتاب آسمانی

پیش از هرچیز، برخود بایسته می‌دانم که خورداد امشاسپند از ماه فروردین، روز زایش اشوزرتشت پیامبر ایرانی را به تمام هم میهنان محترم، ایران دوستان گرامی به ویژه همکیشان ارجمند در هرکجای جهان که به سر…

ششم فروردین‌ماه زادروز پیام‌آور یکتاپرستی

اشوزرتشت به روز ششم فروردین برابر با خورداد روز فروردین ماه در دامان مادری پاک نهاد به نام دغدو فرامَره وَه و پدری خردمند به نام پورشسپ از خاندان اسپنتمان با لبخندی ماندگار چشم به جهان گشود.

گفت‌وگو با مردم، بهترین میراث انبیا برای رهبران مذهبی است/ دنیا به اخلاق دینی نیاز دارد

ردنا (ادیان نیوز)؛ محمد علی خرمی مشکانی/ تاریخ بشر در همه اعصار و زمان‌ها شاهد کشته شدن افراد آزادی‌خواه و حقیقت‌طلب به بدترین اشکال بوده است. پیامبران توحیدی نیز که خود بزرگ‌ترین منادیان آزادی جوامع…