تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور برچسب

زرتشتیان

از روز زیارت پیر نارکی زرتشتیان چه می‌دانید؟

تنها تعداد معدودی از افراد وقتی با واژه پیر نارکی مواجه می‌شوند می‌دانند پیر نارکی زیارتگاهی‌ست که در 58 کیلومتری جنوب شرقی شهر یزد و در حوالی مهریز بر دامنه‌ی کوه غربی به نام تیجنگ نزدیک دره زنجیر و…

شهید بهشتی و ادیان توحیدی

برخورد شهید بهشتی با پیروان ادیان توحیدی مبتنی بر عدالت و انصاف بود و عملکرد ایشان در این موضوع درس بزرگ التزام عملی به حقوق شهروندی است.

موقعیت زن در دیدگاه زرتشتیان

در این مقاله، موقعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان از دیدگاه زرتشتیان مورد بررسی قرار گرفته‌است. منظور از موقعیت اجتماعی، وضعیت اجتماعی- نوع پوشاک، آرایش، ازدواج و امتیازات مربوط به ازدواج- و پایگاه…