بایگانی‌ زن خوب
معیارهای انتخاب همسر از منظر اهل بیت (ع) ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

معیارهای انتخاب همسر از منظر اهل بیت (ع)

نکات دقیقی می توان در روایات در مورد انتخاب همسر دید؛ به طور نمونه احساس سازگاری روحی، دارای خانواده خوب و شایسته، ترجیحا غیرخویشاوند، صاحب تدبیر و به دور از کینه توزی، حسادت و بداخلاقی.