مرور برچسب

زن خوب

معیارهای انتخاب همسر از منظر اهل بیت (ع)

به گزارش ادیان نیوز (ردنا)، نکات دقیقی می توان در روایات در مورد انتخاب همسر دید؛ به طور نمونه احساس سازگاری روحی، دارای خانواده خوب و شایسته، ترجیحا غیرخویشاوند، صاحب تدبیر و به دور از کینه توزی،…