مرور برچسب

سالشمار دین زرتشت

نگاهی گذرا به تقویم ادیان؛ سالشمار دین زرتشت

ردنا (ادیان نیوز)/ ادیان ، افزون بر وجوه اعتقادی  ، عملی ، اخلاقی و … صاحب وجه آیینی اسطوره ای نیز هستند . این وجه آیینی گو اینکه با سایر وجوه دین در ارتباط است ، به خودی خود دارای اهمیت است . وجه…