بایگانی‌ سرمایه معنوی
پژوهشی علمی درباره عزاداری در مذهب شیعه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
ضعف سرمایه‌های معنوی عامل افسردگی است

پژوهشی علمی درباره عزاداری در مذهب شیعه

یک متخصص روانشناسی با بیان اینکه ضعف سرمایه‌ معنوی سبب افزایش آسیب‌پذیری روانی می‌شود، گفت: نتایج یک پژوهش نشان داده است شرکت در عزاداری برای سلامت روانی مفید است و سبب بهبود افسردگی می شود.