مرور برچسب

سکولاریزه

حسینی که هست، حسینی که ساخته اند

ادیان نیوز- ردنا: فرایند تقابل بین جبهه حق و باطل یک فراینده پیچیده و نیازمند تحلیل است و این تحلیل به بررسی‌های تاریخی، جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، زیبایی‌شناختی وچندین و چند بعد دیگر دارد. نکته مهم…