مرور برچسب

سکولاریسم انگلیسی

دین و سیاست در اندیشه راشدالغنوشی

غنوشی برغم انتقاداتی که نثار علی عبدالرازق (1966ـ1888م)، از مشایخ دینی و قضات پیشین مشهور مصر، و مدعیات وی دال بر فقدان پیوند ذاتی میان اسلام و تأسیس نظام سیاسی می‌کند، معتقد است.