مرور برچسب

سیره معیشتی معصومان

کتاب «سیرۀ معیشتی معصومان (ع)» اثر شایسته تحسین در بیست‌ویکمین همایش کتاب سال حوزه

به گزارش ردنا (ادیان‌نیوز)، هدف از این پژوهش، کشف جهت گیری کلی در سیره معیشت فردی معصومان (ع) در دو محور درآمد و مصرف در بخش عرصه معیشت اقتصادی فردی است و ابعاد اجتماعی، مدیریتی و سیاسی مالی ائمه…