بایگانی‌ شریعت سنگلجی
چرا گفتمان دینی شریعت سنگلجی منحرفانه بود نه منتقدانه؟ ۱۶ مهر ۱۳۹۸
رونویسی از دست محمد بن عبدالوهاب/

چرا گفتمان دینی شریعت سنگلجی منحرفانه بود نه منتقدانه؟

مهم‌ترین مسائل بحث‌برانگیزی که شریعت سنگلجی مطرح کرد عبارت بودند از «غیبت امام زمان (عج)»، «رجعت»، «معاد جسمانی»، «معراج»، «شفاعت» و «معجزه‌های انبیا». او در مقام منتقد این مسائل به انکار برخی اعتقادات دینی روی آورد.