بایگانی‌ شیرینی مخصوص ارامنه
غذای کریسمس ارامنه ایران / گاتا؛ شیرینی معروف و مخصوص سال نو ارامنه ۰۸ دی ۱۳۹۸
گزارش میدانی از حال‌وهوای سال نو میلادی در تهران/

غذای کریسمس ارامنه ایران / گاتا؛ شیرینی معروف و مخصوص سال نو ارامنه

از یکی از مشتریان این فروشگاه در مورد غذای مخصوص کریسمس می‌پرسم. او در این باره می‌گوید: غذای عید کریسمس ارمنی‌های ایران با غذای کریسمس مسیحیان دیگر متفاوت است.