بایگانی‌ عرفان پول
مجموعه ۴ جلدی راز ثروت منتشر شد ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
به قلم دکتر محمدتقی فعالی:

مجموعه ۴ جلدی راز ثروت منتشر شد

ما در جهانی زندگی می‌کنیم که رسانه‌ها هر روز کاستی‌ها را به رخ می‌کشند. ما در کنار خود نیازمندان و فقرای متعددی را مشاهده می‌کنیم. نیازهای بشر روزبه‌روز در حال افزایش و منابع زمین روزبه‌روز در حال کاهش است. محصولات کشاورزی کفاف انسان را نمی‌دهند. همه می‌پندارند که طبیعت خسّت می‌ورزد و محرومیت جهان را فراگرفته است.