بایگانی‌ علوم اجتماعی
نقد نظریه «تفکر اجتماعی» علامه طباطبایی در دوفصلنامه «اسلام و علوم اجتماعی» ۱۴ آبان ۱۳۹۸

نقد نظریه «تفکر اجتماعی» علامه طباطبایی در دوفصلنامه «اسلام و علوم اجتماعی»

بیست و یکمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «اسلام و علوم اجتماعی» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مدیرمسئولی محمود رجبی منتشر شد. عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «دین و واگرایی اجتماعی»، «واکاوی و نقد نظریّه «تفکّر اجتماعیِ» علّامه طباطبایی»، «معرفی مسیری در رویکرد […]