مرور برچسب

علی اکبری چناری

کتاب ادیان خراسان در عصر امام رضا(ع) منتشر شد

به گزارش ادیان نیوز – ردنا ،کتاب «ادیان خراسان در عصر امام رضا (ع) »، در شش فصل تهیه تدوین شده است که فصل نخست شامل موضوعاتی از جمله، دین زرتشت، پیشینه زرتشت در ایران، وضع دینی و اجتماعی زرتشتیان در…