مرور برچسب

علی شهبازی

ملحدان جدید چه می‌گویند؟

به گزارش ادیان‌نیوز؛ با گسترده شدن رسانه‌های مجازی، جریان‌های الحادی بستری برای تبلیغ و ترویج خود یافته‌اند. آیا جریان الحاد در دوره جدیدی به سر می‌برد؟ شخصیت‌های برجسته این جریان چه کسانی هستند؟…