بایگانی‌ غیبت کبری
قاتل امام جمعه کازرون کیست و انگیزه‌اش چه بود؟ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

قاتل امام جمعه کازرون کیست و انگیزه‌اش چه بود؟

سیده راضیه حسینی خبرنگار و فعال رسانه‌ای توضیحاتی درباره جزئیات ماجرای قتل امام جمعه کازرون ارائه داد.

انگیزه قاتل امام جمعه کازرون چه بود؟ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

انگیزه قاتل امام جمعه کازرون چه بود؟

سیده راضیه حسینی خبرنگار و فعال رسانه‌ای توضیحاتی درباره جزئیات ماجرای قتل امام جمعه کازرون ارائه داد.

آخرین توقیع امام زمان(عج) و وعده آغاز غیبت کبری ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

آخرین توقیع امام زمان(عج) و وعده آغاز غیبت کبری

ادیان نیوز:، امام زمان(عج)، آخرین حجت الهی برای هدایت بشر از آغاز زندگی خود، از منظر عموم مردم به دور بودند و اگر چه در ميان مردم زندگی می کنند و شاهد و ناظر كردار و رفتار ما هستند اما همچنان در غيبت به سر می برند. ایشان به امر پروردگار و مشيت الهی، عمری […]

سالروز آخرین توقیع امام زمان(عج) و آغاز غیبت کبری ۱۰ خرداد ۱۳۹۴

سالروز آخرین توقیع امام زمان(عج) و آغاز غیبت کبری

ادیان نیوز: امام زمان(عج)، آخرین حجت الهی برای هدایت بشر از آغاز زندگی خود، از منظر عموم مردم به دور بودند و اگر چه در ميان مردم زندگی می کنند و شاهد و ناظر كردار و رفتار ما هستند اما همچنان در غيبت به سر می برند. ایشان به امر پروردگار و مشيت الهی، عمری […]

نقش باورداشت غیبت در پویایی حیات علمی و فکری شیعیان در قرن سوم و چهارم ۲۹ آذر ۱۳۹۳

نقش باورداشت غیبت در پویایی حیات علمی و فکری شیعیان در قرن سوم و چهارم

نویسنده : امیرمحسن عرفان چکیده: همواره پیشینۀ مباحث مهدویت با پرسمان های فربه و اندیشه خیزی چون چیستی و چرایی غیبت امام عصر پیوند می یابد. دغدغۀ این پرسمان ها تنها به طالبان مطالعات منجی باوری محدود نیست، بلکه هر کس به تتبع در تاریخ علاقه مند است، به ناگزیر با آن سر و کار […]