مرور برچسب

فاجعه جهل مقدس

امان از زمانی که «جهل مقدس» حکمرانی کند!

به گزارش ادیان نیوز (ردنا)، آیت‌الله محقق داماد در بحث خود عنوان کرد هرآنچه از علم و دانش در جهان وجود دارد و تمام خدماتی که بشر از علم مشاهده می‌کند، معلول جهل است. اما کدام جهل؟ جهلی که شخص…