مرور برچسب

فرانکیست

پیامبران دروغین یهودی و دسیسه‌های رازآمیز (۳)

ادیان نیوز (ردنا): در حوالی نیمه سده هیجدهم از درون فرقه رازآمیز کابالا و بر بنیاد میراث شابتای زوی و ناتان غزه‌ای شیاد دیگری به ‏نام یاکوب فرانک ظهور کرد و فرقه‌ای را بنیاد نهاد که به فرانکیست شهرت…