مرور برچسب

فرق تشیع

بررسی تحولات سیاسی فرهنگی فرقه اسماعیلیان (۱)

چکیده اسماعیلیه از گرو های مهم تشیع بودند که توانستند طی سالیان متمادی، با تشکیل دولت هایی مستحکم، به ترویج آراء خویش بپردازند و گستره‌ی عظیمی از جهان اسلام را، تحت پوشش افکار و نفوذ خود قرار دهند.…