مرور برچسب

فروتر بودن زن

آزادی، جنسیت و ادیان الهی

چکیده رابطه آزادی و جنسیت از پرنزاع‌ترین مباحثی است که در طول تاریخ، به دلایل گوناگون، کانون توجه متفکران بوده است. ادیان الهی به‌عنوان برترین مرجع تفسیر مفاهیمی مانند آزادی و برابری، بهترین ملجأ…