مرور برچسب

فصلنامه اقتصاد اسلامی

«اقتصاد اسلامی» در ایستگاه هفتاد و چهارم

به گزارش ادیان نیوز؛ هفتاد و چهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «اقتصاد اسلامی» ویژه تابستان ۱۳۹۸ به صاحب‌امتیازی علی اکبر رشاد و سردبیری سید عباس موسویان با هدف تبیین اقتصاد اسلام و دفاع از آن،…