مرور برچسب

فصلنامه تخصصی

سرنوشت قانون ضد فرقه در تازه‌ترین شماره روشنا

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ هشتاد و دومین شماره از فصلنامه تخصصی فرق و ادیان(روشنا ) در حالی منتشر شد که در این شماره، بررسی یکی از چالش‌برانگیزترین و در عین‌حال، مهم‌ترین مقولات حوزه فرق و ادیان،‌…