بایگانی‌ فصلنامه
بررسی نظریه رویاانگارانه وحی در جدیدترین شماره از فصلنامه «اندیشه نوین دینی» ۲۹ آبان ۱۳۹۸

بررسی نظریه رویاانگارانه وحی در جدیدترین شماره از فصلنامه «اندیشه نوین دینی»

پنجاه و هفتمین شماره از فصلنامه «اندیشه نوین دینی» به صاحب امتیازی دانشگاه معارف اسلامی و مدیر مسئولی روح‌الله شاکری منتشر شد.

نقد نظریه «تفکر اجتماعی» علامه طباطبایی در دوفصلنامه «اسلام و علوم اجتماعی» ۱۴ آبان ۱۳۹۸

نقد نظریه «تفکر اجتماعی» علامه طباطبایی در دوفصلنامه «اسلام و علوم اجتماعی»

بیست و یکمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «اسلام و علوم اجتماعی» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مدیرمسئولی محمود رجبی منتشر شد. عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «دین و واگرایی اجتماعی»، «واکاوی و نقد نظریّه «تفکّر اجتماعیِ» علّامه طباطبایی»، «معرفی مسیری در رویکرد […]

بررسی تطبیقی لوگوس در مسیحیت و کلمه در قرآن ۲۵ مهر ۱۳۹۸
فصلنامه «معرفت ادیان» در ایستگاه ۳۹

بررسی تطبیقی لوگوس در مسیحیت و کلمه در قرآن

سی و نهمین شماره از فصلنامه «معرفت ادیان» به صاحب امتیازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، مدیر مسئولی سیداکبر حسینی قلعه بهمن و سردبیری محمدعلی شمالی به زیور طبع آراسته شد.