مرور برچسب

فعالیت تبلیغی ادیان

کرونا نگاه سنتی‌های حوزه به فضای مجازی را تغییر داد/ کرونا عملاً تبلیغ سنتی را از بین برده است

کرونا سبب تعطیلی بسیاری از مراکز مذهبی شد و عملاً میان مبلغان سنتی ادیان و پیروانشان فاصله انداخت. در این میان روحانیون و مبلغانی که با فضای مجازی آشنایی داشتند توانستند ارتباط خود را با جامعه تقویت…