مرور برچسب

فقیر و غنی

پول‌دارها و فانتزی‌بازی دین و اخلاق!

یادداشتی از مهراب صادق‌نیا؛ در روزگار ما پول‌دارها برای خودشان از هر چیزی فانتزی می‌سازند؛ از دوچرخه و موتور و ماشین‌های کلاسیک گرفته تا ورزش و هنر و ادبیات و مدرک.