مرور برچسب

فلورانس مالخام

رمان‌نویس مسیحی از همدلی ملی می‌نویسد و از صلح و آشتی اقوام و ادیان سخن می‌گوید

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، او از همدلی ملی می‌نویسد و از صلح و آشتی اقوام و ادیان سخن می‌گوید؛ آری تمام دغدغه‌ این رمان‌نویس مسیحی شنیده شدن یک‌ صدای واحد از سرزمین‌اش در مقابل بدخواهان و دین‌ستیزان…