مرور برچسب

فمینیستی

آزادی، جنسیت و ادیان الهی

رابطه آزادى و جنسیت از پرنزاع‌ترین مباحثى است که در طول تاریخ، به دلایل گوناگون، کانون توجه متفکران بوده است. ادیان الهى به عنوان برترین مرجع تفسیر مفاهیمى مانند آزادى و برابرى، بهترین ملجأ براى…